تودهنی دانشجویان دانشگاه شریف به زاکانی با شعار مرگ بر خامنه‌ای

زاکانی: گوش بدید. می‌گی فاسده، کی فاسده؟

یک دانشجو: تو

زاکانی: من؟ من فاسدم؟

دانشجو: همان که مردم رو می‌کشه.

زاکانی: همان که مردم رو می‌کشه؟ همان کسی که چاقو در جیبش می‌گذاره میره توی دانشگاه. همان خائنی که از محیط دانشگاه استفاده می‌کنه فحش میده به ارکان نظام. همان خائنی که چاقو می‌گذاره توی جیبش میاد سلاخی می‌کنه. بله او خائنه. اون فاسده. شما نیومده با شما صاف و صادق صحبت بکنه. مرد حسابی. همین‌طور حرفهای دلت رو توی اینترنت خونده همین‌طور تکرار می‌کنی؟ امروز نه طاقت داشتید بنشینید بشنوید یه عمره داد زدید شما گروه فشارید. گروه فشار! فرار نکنید بشنوید از اون کسی که اومده حق انقلاب رو به شما بگه فرار نکنید.

 

مطالب مرتبط

اعتراف پاسدار زاکانی شهردار رژیم در تهران به ابعاد گسترده قیام سراسری مردم ایران

آیا خامنه‌ای توانست آتش دانشگاه را مهار کند؟

 

لطفا به اشتراک بگذارید: