سقزـ چهلم شهید قیام فریدون فرجی

پدر شهید فریدون فرجی

فرزند قهرمان و زیبایم رفت

فرزند شیر کردستانم رفت

فرزند زیبا و بلند قامتم رفت

فرزند میهن‌پرستم رفت

ترا در شهر بانه تعقیب کردند

آن نامردان تیربارانت کردند

فریدون راهت را ادامه می‌دهم

خونت را با عالمی معامله نمی‌کنم

فریدون قهرمان است

شهید کردستان است

 

مطالب مرتبط

تهران ـ مراسم چهلم شهید قیام امیر مهدی فرخی پور

سنندج مراسم چهلم شهدای قیام، محمد شریعتی و سارینا ساعدی

 

لطفا به اشتراک بگذارید: