بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام در شهرهای میهن

یزدانشهر ـ خاکسپاری شهید قیام مهدی عیدیوندی ـ ۱۴آذر۱۴۰۱

سنندج ـ چهلم شهیدان قیام محمد شریعتی و سارینا ساعدی ـ ۱۴آذر۱۴۰۱

کامیاران ـ هفتم شهید قیام رضا کاظمی ـ۱۳آذر۱۴۰۱

رشت ـ بزرگداشت شهید قیام محمد رسول مؤمنی زاده ـ ۱۳آذر۱۴۰۱

کنگاور ـ خاکسپاری شهید احسان قاسمی‌فرد ـ ۱۳آذر۱۴۰۱

بوکان ـ سوم شهید قیام آوات قادرپور ـ ۱۳آذر۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

بزرگداشت شهیدان قیام سراسری در بوکان، یزدان شهر، سنندج و طارم

مروری بر زندگی شماری از دانشجویان شهید قیام سراسری مردم ایران در ۱۴۰۱

 

لطفا به اشتراک بگذارید: