دروغ‌های رئیسی و واقعیت ایران ـ قضاوت با شما

آخوند رئیسی – ۹آذر ۱۴۰۱: پیشرفت ما در حوزه هسته‌یی در صنایع دفاعی در علم و تکنولوژی دشمن را خشمگین کرده سهم ما در تجارت و اقتصاد منطقه احیاء شدنش دشمن را عصبانی می‌کند

خامنه‌ای و رئیسی در حالی دم از پیشرفت می‌زنند که روزبه‌روز وضع زندگی مردم بدتر می‌شود.

لطف‌الله سیاهکلی نماینده مجلس رژیم – ۹آذر ۱۴۰۱: قیمت ارز به‌زودی به ۴۰هزار تومان خواهد رسید و این مقدمه ورود به ۶۰هزار تومان است

آخوند سلمان ذاکر نماینده مجلس رژیم – ۹آذر ۱۴۰۱: در یک ماه گذشته بیست میلیون تومان فقط برای خودروی سواری پراید اضافه شده اقلام مختلف اقلام خوراکی افزایش پیدا کرده

کاظم دلخوش اباتری نماینده مجلس رژیم – ۹آذر ۱۴۰۱: بیش از ده تا وزارتخانه آمدند هزینه‌های مردم را افزایش چند برابری دادند ببینید آب را برق را حتی شهرک‌های صنعتی متر مکعبی ۹۰۰تومان آب را رساندند ۴۶۰۰تومان تلفن آمده ۱۵برابری آبونمانش را کرده

آیا سران رژیم با ریاکاری و دروغ می‌توانند واقعیت جامعه ایران را بپوشانند؟

مطالب مرتبط

رو در رویی با خامنه‌ای با کلید واژه صدای مردم ـ قضاوت با شما

پروپاگاندای «دروغ بزرگ»؛ نسبت‌دادن خودکشی به شهیدان قیام

لطفا به اشتراک بگذارید: