صد و پنجاهمین حمله سایبری اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد

یک حملهٔ سایبری شکست‌خوردهٴ دیگر سپاه و اطلاعات آخوندی به‌ سایت مجاهد در ساعت۲۰ شنبه ۱۲آذر انجام شد که از ۵۵کشور صورت گرفت.

این صد و پنجاهمین حمله سایبری به سایت مجاهد از آغاز سال۱۴۰۱ تاکنون است.

 

مطالب مرتبط

۹ساعت حمله سایبری مداوم اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد درهم شکسته شد

 اف.بی.آی: گروه سایبری ایمن نت پاسارگاد در حال انجام عملیات هک و درز دادن داده‌ها با استفاده از شخصیتهای دروغین است

لطفا به اشتراک بگذارید: