رو در رویی با خامنه‌ای با کلید واژه صدای مردم ـ قضاوت با شما

خامنه‌ای-  ۵ آذر ۱۴۰۱ : می‌گوید صدای ملت را بشنوید، شما چرا نمی‌شنوید صدای ملت را ؟

از ویژگی‌های خامنه‌ای، تهاجم به‌جای پاسخگویی است، اما برای مهر‌ه‌های نظام هم دندان‌هایش ریخته‌است.
بسیاری از رسانه‌ها و مهره‌های رژیم تحت عنوان «صدای مردم» رو در روی خامنه‌ای ایستادند.

جلیل رحیمی جهان آبادی – مجلس رژیم ۸ آذر : خواسته‌ها و مطالبات به‌حقی دارند که وظیفه داریم آنها را بشنویم هر نظام سیاسی در مقابل مطالبات مردم خودش یا می‌ایستد و مردم را سرکوب می‌کند و دچار چالش می‌شود یا مطالبات مردم خودش را می‌شنود/ در خاورمیانه هر ۴۵ سال تا ۵۰ سال حکومت‌ها یا سرنگون می‌شوند یا دچار چالش و سرکوب‌های خونین چرا ؟چون نظام های سیاسی در خاورمیانه از درک تغییرات و مطالبات مردم خودشان ناتوان هستند

عباس عبدی: در حکومت تعبیر دیگری از رأی مردم ارائه می‌شود که بازتاب آن در سخنان خامنه‌ای بود.  روزنامه حکومتی اعتماد- ۸ آذرماه ۱۴۰۱

آیا ایستادن در مقابل خامنه‌ای در درون رژیم، نشانه شاخ‌شکستگی خامنه‌ای نیست؟

مطالب مرتبط

تلفات دشمن از زبان دشمن ـ قضاوت با شما

آیا تلویزیون خامنه‌ای صدای انقلاب مردم را شنید؟

لطفا به اشتراک بگذارید: