قیام سراسری مردم ایران در آستانه روز دانشجو ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا سوم

میهمان برنامه: ابراهیم محمدیان

در هفتاد و هفتمین روز قیام سراسری مردم ایران هستیم و در آستانه ۱۶آذر روز دانشجو. روزی که در سال ۱۳۳۲ رژیم دیکتاتوری سلطنتی با حمله نیروهای مسلحش به دانشگاه تهران سه دانشجو بنامهای شریعت رضوی و قندچی و بزرگ‌نیا را به شهادت رساند.

هر سال هم در دانشگا‌ه‌ها به این مناسبت چه در دوران دیکتاتوری سلطنتی و چه در دوران دیکتاتوری آخوندی جنبش دانشجویی صدای حق‌طلبانه خود را بر علیه دیکتاتورها بلند کرده است. در این برنامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم.   

ساعت وصل ـ دشمن زبون در بن‌بست و استیصال دست و پا می‌زند ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ رژیم، شقه و ریزش بسیار در پیش دارد ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

مطالب مرتبط

قیام سراسری مردم ایران ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

لطفا به اشتراک بگذارید: