جام جهانی فوتبال در لیون ـ ۳۱خرداد ۱۳۷۷ مقابله مجاهدین با شعبدهٔ اصلاحات برای تثبیت نظام

مقابله مجاهدین با بهره‌برداری آخوند خاتمی از مسابقه فوتبال با آمریکا برای ماله‌کشی قتل‌عام و دیگر جنایت‌های رژیم  و سرکوب مقاومت ایران با کمک دولت وقت فرانسه

مجاهدین و مقاومت ایران در شرایطی بپا خاستند که دجالیت و فریب اصلاحات در رژیم اصلاح‌ناپذیر ولایت فقیه سیاسیون و فضای عمومی را مسخ و مات کرده بود.

سیاست‌های استعماری و خطوط اپورتونیستی کیسه‌ها دوخته بودند. بی وقفه برای اصلاحات پوشالی کف می‌زدند

و به مجاهدین اخطار و هشدار خشونت پرهیزی می‌دادند.

مجاهدین قبل از مسابقه با شماری از بازیکنان در محل اقامت آنها در ایتالیا مخفیانه دیدار و مشورت کردند.

آنها گفتند حضور گسترده مجاهدین در لیون مایة پشتگرمی است  و تأکید کردند نمی‌خواهند انگ رژیمی بخورند.

بعد از مسابقه نیز به‌طور خصوصی پیام قدردانی دادند.

 

مطالب مرتبط

پاسخ به یاوه‌های پرسابقه علیه مجاهدین و مقاومت ایران در رابطه با مسابقات فوتبال

جام جهانی فوتبال در لیون- ۳۱ خرداد ۱۳۷۷ - مقابله مجاهدین با شعبدهٔ اصلاحات برای تثبیت نظام

لطفا به اشتراک بگذارید: