خشم و خروش و آتش در شهرهای میهن اشغال شده ـ دوشنبه

گیلان ـ آتش زدن مقر بسیج ـ ۶آذر

تهران ـ جردن ـ ۷آذر 

بوشهر ـ بنر حکومتی ـ ۷آذر

تهران ـ به آتش کشیدن بنر حکومتی ـ ۷آذر

شیراز ـ تخریب عکس قاسم سلیمانی قاتل ـ ۷آذر

تهران ـ ۷آذر 

 

مطالب مرتبط

۱۴۰۱خشم و خروش و آتش در شهرهای میهن اشغال شده ـ جمعه ۴آذر

بلاهت و خرفتی تاریخی دیکتاتورها

 

لطفا به اشتراک بگذارید: