اخبارشامگاهی سیمای آزادی ـ یکشنبه

فعالیت کانونهای شورشی ـ ارتش آزادی راه نجات خلق است

شورشگران قیام‌آفرین در شهرهای میهن

جلوه دیگری از وحشت حکومت آخوندی از مجاهدین از زبان یک مزدور

جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ارتجاع ـ برای رسانه‌های بیگانه و مجاهدین خوراک داده نشود

اعزام پاسدار سلامی به زاهدان توسط خامنه‌ای برای خاموش کردن قیام بلوچستان

رئیسی جلاد در دیدار با جنایتکاران یگان ویژه در تهران

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح رژیم ـ در برابر مجاهدین کوتاه نمی‌آییم

جانشین فرمانده سپاه پاسداران خامنه‌ای ـ امروز روز حرف زدن و فدا شدن برای نظام است

عجزو ناتوانی امام جمعه‌های خامنه‌ای از قیام و مجاهدین

خشم و خروش و آتش در شهرهای میهن اشغال شده در هفتادوسومین روزقیام کلیپ

تجمع خانواده‌های دستگیر شدگان قیام مقابل دادسرای زندان اوین و دادسرای زندان آبدانان

فومن ـ بزرگداشت شهید قیام مهرداد بصیر توانا

خیزش دانشجویان پیشتازـ یکشنبه ۶آذر ۱۴۰۱

اعتصاب بازاریان، کارگران و رانندگان کامیون ـ یکشنبه ۶آذر

نامهٔ هشدار آمیز متخصصان چشم پزشک در ایران به رئیس نظام پزشکی رژیم

کنفرانس با نمایندگان مجلسین عوام و اعیان انگلستان در حمایت از قیام سـراسـری مردم ایـران ـ قسمت دوم

تظاهرات یاران شورشگر در حمایت از قیام سراسری مردم ایران ـ شنبه

مانند دوران پایانی شاه صدای اعتراض نمایندگان مجلس شیخ هم بلند می‌شود

بیلان نماینده خامنه‌ای در اردبیل از ضربات وارده در ایام اخیر

هشدار نماینده خامنه‌ای در شهرکرد به بریدگان نظام

 

 

مطالب مرتبط

اخبارشامگاهی سیمای آزادی ـ شنبه

هفتاد و سومین روز قیام - اعتصاب دانشجویان و تظاهرات در مناطق مختلف تهران - توئیت خانم مریم رجوی

 

لطفا به اشتراک بگذارید: