هفتاد و چهارمین روز قیام سراسری مردم ایران

دوشنبه ۷آذر هفتاد و چهارمین روز قیام سراسری مردم ایران است و علیرغم همه تلاشها و تهدیدات و توطئه های رژیم آخوندی قیام همچنان راه خود را به پیش باز میکند.

یکشنبه ۶آذر در هفتاد و سومین روز قیام، دانشجویان بسیاری از دانشگاهها از جمله امیرکبیر، صنعتی شریف، خواجه نصیر، علامه، الزهرا، خوارزمی، ملی، حکیم سبزواری و دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد سنندج با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» دست به تحصن و اعتراض زدند. دانشجویان علامه شعار می‌دادند «گارد چماق به‌دستان باید بره گورستان». جمعی از دختران دانش‌آموز سنندج برنامه‌ای برای بزرگداشت شهیدان قیام برگزار کردند. خانواده‌های زندانیان قیام مقابل اوین دست به اعتراض زدند.

رانندگان کامیون در کرمانشاه، بندرعباس، مرند، قزوین، اصفهان، شاهین شهر، کاشان، جونقان، یزدانشهر و فرخشهر اعتصاب کردند. کارگران شرکت خودروی سازی مرتب برای دومین روز دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب کامیونداران شاپور اصفهان و شهرضا -۷ آذر ۱۴۰۱

کامیونداران شاپور و شهرضا اصفهان امروز در همبستگی با هفتاد و چهارمین روز قیام سراسری دست به اعتصاب زدند.

 تهران ـ جردن -۷ آذر ۱۴۰۱ به آتش کشیدن بنر حکومتی توسط جوانان قیام‌آفرین

 تهران ـ تجمع خانواده زندانیان سیاسی-۷ آذر ۱۴۰۱ خانواده‌های بازداشت شدگان ۶ آذر ۱۴۰۱

در مقابل زندان اوین برای اطلاع از وضعیت فرزندانشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتصاب کامیونداران  سلفچگان -۷ آذر ۱۴۰۱

در هفتاد و چهارمین روز قیام سراسری کامیونداران سلفچگان دست به اعتصاب زدند.

اصفهان ـ ۷ آذر ۱۴۰۱ اعتصاب کارگران ذوب ‌آهن اصفهان در هفتاد و چهارمین روز از قیام سراسری مردم ایران

اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان کامیون فیلمهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد

که کامیونداران شریف اصفهان و  راوند کاشان در هفتاد و چهارمین روز قیام سراسری مردم

ایران دست از کار کشیدند و اعتصاب کرده‌اند.

جوانان قیام‌آفرین تهران در هفتاد و چهارمین روز قیام سراسری مردم ایران اقدام به پخش تراکتهایی با شعار :‌

«مرگ بر ستمگر و درود بر مجاهد» کردند.

مردم و جوانان تهران در ایستگاه متروی تهران با شعار
«هیز تویی هرزه تویی زن آزاده منم» تظاهرات کردند ـ ۷آذر۱۴۰۱

دانشجویان شجاع دانشکده‌های ادبیات و علوم‌انسانی،‌ ریاضی دانشگاه ملی و دانشگاه حکیم سبزواری

شهر سبزوار در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه مزدوران خامنه‌ای در دانشگاهها در هفتادو چهارمین

روز قیام سراسری  با شعار "دانشجو پشت استاد، استاد با دانشجو" به تحصن خود ادامه دادند.

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران-۷ آذر ۱۴۰۱ دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در هفتاد و چهارمین

روز از قیام سراسری به تحصن و اعتراض خود نسبت به سرکوب دانشگاهها ادامه دادند.

یکی از نوشته ها :ننگ به سرکوب دانشگاهها ـ اعتصابات سراسری

تهران -۷ آذر ۱۴۰۱ تحصن دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملی در هفتاد و چهارمین

روز قیام سراسری با شعار افتخار دانشکده، راغب با شرافته!

جوانان شورشی بوشهر بامداد روز دوشنبه ۷ آذر  یک بنر حکومتی که در یکی از خیابانهای اصلی شهر بوشهر

نصب بود را به آتش کشیدند.

در هفتاد و چهارمین روز قیام سراسری مردم ایران جوانان قیام‌آفرین تهران اقدام

به آتش زدن یک بنر حکومتی کردند.

بنر حکومتی تهران - 12  

جوانان قیام در ایذه،‌ با کوکتل به حوزه جهل و جنایت آخوندی این شهر حمله کردند
و خودروهای مزدوران را به‌آتش کشیدند ـ ۷آذر۱۴۰۱

در هفتاد و چهارمین روز قیام سراسری، دانش آموزان یکی از مدارس کرج با

شعار «مرگ بر خامنه‌‌ای» تظاهرات کردند ـ ۷آذر۱۴۰۱

کامیونداران با اعتصاب خود به قیام می پیوندند - دومین روز اعتصاب کامیونداران در بندرعباس ـ ۷آذر۱۴۰۱

پیرانشهرـ ۶آذر۱۴۰۱ـ لالایی و مرثیه‌خوانی سوزناک مادر شهید قیام طاهر عزیزی به زبان کردی:
پسرم ،کبوتر خونین بالم ،تنها خواسته‌ام این است که خونت پایمال نشود.

تهران  - بلوار فردوس -۶ آذر ۱۴۰۱ مردم و جوانان در هفتاد و سومین روز قیام سراسری در منطقه تهران
،بلوار فردوس با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای قاتل» و «مرگ بر سپاهی داعشی»
اعتراض و انزجار خود را از حکومت آخوندی اعلام کردند.

جوانان شورشگر گیلان بامداد ششم آذر، با کوکتل مولوتف به یک پایگاه بسیج ضد خلقی

تهاجم کرده و آن را به‌ آتش کشیدند ـ۷اذر۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

خشم و خروش و آتش در شهرهای میهن اشغال‌شده در هفتاد و سومین روز قیام

هفتاد و سومین روز قیام - اعتصاب دانشجویان و تظاهرات در مناطق مختلف تهران - توئیت خانم مریم رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: