اعتصاب بازاریان، کارگران و رانندگان کامیون

اعتصاب بازاریان، کارگران و رانندگان کامیون در کرج، کرمانشاه، اصفهان، یزدانشهر، بندرعباس، قزوین، جونقان، شاهین‌شهر، کاشان، فرخشهر ـ ۶آذر۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

اعتصاب بازاریان و کارگران در شهرهای میهن- شنبه ۵آذر۱۴۰۱

هفتادمین روز قیام سراسری، اعتصاب و اعتراض دانشجویان و بازاریان

لطفا به اشتراک بگذارید: