۳حمله سایبری شکست خورده دیگر سپاه و اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد

۳حملهٔ سایبری شکست‌خوردهٴ دیگر سپاه و اطلاعات آخوندی به‌ سایت‌مجاهد در ساعات ۳۰:۱۸ و ۳۵:۲۳جمعه ۴آذر و ۴۵:۰۵بامداد شنبه ۵آذر

این صد و چهل و هفتمین و صد و چهل وهشتمین و صد و چهل ونهمین حمله به سایت مجاهد از آغاز سال۱۴۰۱ تاکنون است.

 

مطالب مرتبط

صد و چهل و یکمین حمله سایبری اطلاعات رژیم به سایت مجاهد

صد و چهلمین حمله سایبری شکست‌خورده سپاه و اطلاعات به سایت مجاهد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: