خیزش دانشجویان پیشتازـ شنبه۵آذر۱۴۰۱

تصاویری از خیزش دانشجویان در دانشگاههای تهران، علم و صنعت ،شریف، علم و فرهنگ، امیرکبیر، دانشگاه علامه، پردیس دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی کرج

 

مطالب مرتبط

خیزش دانشجویان پیشتاز در شصت ونهمین روز قیام سراسری مردم ایران

۷۲ امین روز قیام، اعتصاب و تحصن در دانشگاهها و کارخانه‌ها، اعتصاب بازار زاهدان و دستگیری هموطنان بلوچ

لطفا به اشتراک بگذارید: