سوز و گداز رژیم آخوندی از اجلاس فوق‌العاده شورای حقوق بشر

نماینده رژیم در سخنان خود به اعتراض در مورد میزبانی موهوم کشورهای اروپایی از گروه‌های تروریستی پرداخت که بیش از ۱۷هزار رژیمی را ترور کردند. نماینده رژیم عمداً وقایع و خودسوزیهای ۱۷ژوئن و پرونده ۱۰۰هزار صفحه‌یی آن درباره مجاهدین را از یاد برد. هم‌چنانکه هیچ اشاره‌ای به استفاده رژیم از امکانات ۱۲ دولتی نکرد که بر سر مجاهدین ریختند و مجاهدین با عبور از ۲۰ دادگاه توانستند توطئه‌های رژیم را خنثی کنند.

شکوه و شکایت نماینده رژیم به‌ویژه از انتشار ”اطلاعات نادرست“ خشونت و آموزش ساخت کوکتل مولوتوف در هفته‌های اخیر بالا گرفت که به‌گفته او منجر به کشته شدن بیش از دهها افسر نیروی انتظامی و زخمی شدن هزاران نفر از آنها شده است.

 

مطالب مرتبط

سوز و گداز حکومت آخوندی از اجلاس پارلمان انگلستان و حمایت از قیام و مقاومت

سوز و گداز سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم درباره حکم حبس ابد برای دژخیم حمید نوری