ورود دانشجویان به قیام ایران و روشن نگه داشتن شعله‌های آن ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با سیامک رجبی

قیام مردم ایران در شهریورماه شروع شد مهر و آبان را سپری کرد و الان در آذرماه هستیم. این قیام فرازهایی را پشت سر گذاشته و مسیرهایی را هم پشت سر گذاشته است. یکی از این فرازها ورود دانشجویان به قیام و روشن نگه داشتن شعله‌های آن بود.

هر روز دهها دانشگاه در تحصن و اعتصاب هستند. در بزرگداشت سومین سالگرد قیام خونین آبان ۹۸ دانشگاه و دانشجویان نقش چشمگیری داشتند. می‌خواهیم به نقش دانشجویان در این قسمت از برنامه بپردازیم.

مطالب مرتبط

گزارشی از قیام در شهرهای کردستان ـ ایران بپا می‌خیزد

دروغ و عوام‌فریبی آخوندی، حربه رنگ باخته