بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام در کامیاران، تهران، کرمانشاه و خرم‌آباد

بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام

کامیاران ـ بزرگداشت شهید قیام فواد محمدی ـ ۳آذر۱۴۰۱

تهران ـ  مراسم هفتم شهید قیام حمیدرضا روحی ـ ۳آذر ۱۴۰۱

 سرپل زهاب ـ خاکسپاری شهید قیام کوروش پاژخ  ـ۲ آذر ۱۴۰۱

 خرم‌آباد ـ خاکسپاری شهید قیام حسین زرین جویی ـ ۲آذر۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام ٰدر ایذه، تبریز، سمیرم، کامیاران، مهاباد، شیراز و پیام خانم مریم رجوی

شعله‌ور شدن قیام در مراسم بزرگداشت شهیدان در کرج، اراک، اصفهان، قزوین، چالوس، قصر شیرین، آمل، رشت، مهاباد و لنگرود

 

لطفا به اشتراک بگذارید: