موجی از انزجار علیه خلیفه خون‌ریز ارتجاع پس از انتشار عکس هستی نارویی

انتشار عکس هستی نارویی دختر هفت ساله بلوچ که در جریان کشتار ۸مهر زاهدان به‌شهادت رسید، موجی از انزجار را علیه خلیفه خونریز ارتجاع برانگیخته است.

 

مطالب مرتبط

اعتراف تلویحی صفار هرندی وزیر سابق ارشاد رژیم به انزجار مردم ایران از خامنه‌ای

هستی نارویی ۷ساله، شهید جمعه خونین زاهدان تصویرش منتشر شد