برگزاری کنفرانس، نه به رژیم زن‌ستیز آخوندی ـ آری به جمهوری دموکراتیک با حضور نمایندگان پارلمان انگلستان

امروز یک کنفرانس با عنوان نه به رژیم زن‌ستیز آخوندی -آری به جمهوری دمکراتیک با حضور نمایندگان پارلمان انگلستان برگزار شد خانم مریم رجوی طی یک پیام ویدیویی به این کنفرانس با تأکید بر تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب در مورد سرکوب وحشیانه اعتراضات و حسابرسی از مسئولان این جنایتها گفت: قیام‌ها ریشه درخواست جامعهٔ ایران برای آزادی و عدالت و رهایی زن ایرانی دارد. مردم ما می‌خواهند تمامیت رژیم را سرنگون کنند. بنابراین در پی انهدام سپاه پاسداران هستند که ستون فقرات رژیم و نیروی اصلی کشتار مردم است. مطلوب مردم آلترناتیوی است که این ویژگیها را داشته باشد: اول ـ نفی استبداد مذهبی

دوم ـ استقرار یک جمهوری دمکراتیک‌سوم ـ تعهد به برابری زن و مرد و رد حجاب اجباری. چهارم ـ تأکید بر جدایی دین و دولت. پنجم ـ دفاع از آزادی‌ها و حقوق برابر ملیت‌های ستمزده با خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران. ششم ـ همبستگی در عین کثرت‌گرایی است

در این جلسه جمعی از نمایندگان پارلمان انگلستان سخنرانی کردند

مطالب مرتبط

کنفرانس در پارلمان کانادا با حضور نمایندگان و سخنرانی خانم مریم رجوی

کنفرانس با نمایندگان پارلمان انگلستان در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

لطفا به اشتراک بگذارید: