ژنو ـ آکسیون ایرانیان آزاده در مقابل جلسه حقوق‌بشر ملل متحد

امروز پنجشنبه ۳آذرماه همزمان با اجلاس فوق‌العاده حقوق‌بشر ملل متحد، ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران با تشکیل آکسیونی به حمایت از قیام سراسری مردم ایران پرداختند. 

ایرانیان آزاده برای تشکیل هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل برای رسیدگی به وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها فراخوان دادند.

ایرانیان آزاده همزمان با اجلاس حقوق بشر ملل متحد شعار می‌دهند: تا انقلاب نکردیم به خانه برنگردیم

مطالب مرتبط

آغاز اجلاس فوق‌العادهٔ شورای حقوق‌بشر ملل متحد برای رسیدگی به‌وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی

ژنو - آکسیون ایرانیان آزاده در مقابل جلسه حقوق‌بشر ملل متحد - ۳آذر

لطفا به اشتراک بگذارید: