سخنان کمیسر عالی حقوق بشردر اجلاس اضطراری حقوق بشر

فولکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد سرکوب قیام مردم ایران شد

در اجلاس اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از صبح امروز در ژنو آغاز به کار کرد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی گفت: در ایران در رابطه با نقض مداوم  حقوق بشر مصونیت وجود دارد. ملاحظات سیاسی بیطرفی در مورد پاسخگویی را از بین برده است. به همین دلیل من به تحقیقات مستقل و بیطرفانه بر اساس استانداردهای بین‌المللی در مورد اتهامات نقض حقوق بشر در ایران فراخوان می دهم.

 

مطالب مرتبط

نامه عفو بین‌الملل به رئیس شورای حقوق‌بشر در مورد ایجاد مکانیسم تحقیق برای ایران

آغاز اجلاس فوق‌العادهٔ شورای حقوق‌بشر ملل متحد

لطفا به اشتراک بگذارید: