دلداری دادن نماینده خامنه‌ای در نیروی انتظامی به نیروهای سرکوبگر

دلداری آخوند ادیانی نماینده خامنه‌ای در نیروی سرکوبگر انتظامی:

نیروی انتظامی سپاه دیگری است که در قالب انتظامی سازماندهی شده است نیروهای انتظامی که در صحنه هستند از چند نظر تحت فشار هستند برخی به این نیرو زخم زبان می‌زنند و بی‌خوابی و تلاش مضاعفی در این روزها دارند نیروی انتظامی محکم ایستاده و جای هیچ نگرانی وجود ندارد!

 

مطالب مرتبط

اعتراف آخوند ادیانی نماینده خامنه‌ای در انتظامی به وارفتگی نیروهای سرکوبگر رژیم

ترس و وحشت نماینده خامنه ای در کرج از قیام و مجاهدین

 

لطفا به اشتراک بگذارید: