دوم آذر سالروز تاسیس میلیشیای مردمی در سال ۱۳۵۸

نقطه عزیمت و سنگ‌بنای ارتش آزایبخش ملی ایران

دوم آذر ۵۸ سالگرد تأسیس «میلیشیا» در میهن ماست. در چنین روزی یک پدیدهٔ نوین، منحصر به‌فرد و جاری در تاریخ معاصر وطن ما متولد شد؛ پدیده‌یی که با ظهور آن یک نقطهٔ عطف تاریخی رقم خورد.

سرنگونی دیکتاتوری شاه و غصب حاکمیت مردمی توسط خمینی، جوانان پرشوری را که به امید تحقق آرمانها و آرزوهای ترقی‌خواهانه بار انقلاب ضدسلطنتی را بر دوش خود کشیده‌ بودند، با شرایطی متناقض روبه‌رو ساخت. نسل جوان که در اثر عملکرد‌های ارتجاعی و انحصار طلبانهٔ مرتجعان به‌ یک‌باره آمال خود را برباد رفته می‌دید، سرخورده از حاکمان ارتجاعی ظرفی مناسب می‌جست تا آرمان آزادی را محقق کند. این نسل انقلابی دیری نگذشت که مجذوب مجاهدین گشته و گمشدهٔ خود را در این سازمان پیدا کرد. سازمانی که تارو پودش از «صداقت و فدا»‌ تنیده شده بود.

بدین ترتیب نسلی که مورد خیانت خمینی واقع شده بود، در نقطهٔ مقابل تمامی آرمان‌ و آمال خود را در سیمای پاک مسعود رجوی و ارزش‌های برجستهٔ انسانی او بازیافت؛ رهبری هوشیار که به‌رغم جوانی سابقه‌ای درخشان در مبارزه بر علیه رژیم شاه داشت و از همان ابتدا نشان داد که هرگز مقهور دود و دم خمینی نمی‌شود و دست از آرمانهای انقلابی و مردمی‌اش بر نمی‌دارد.

مطالب مرتبط

هفتم آبان سالگرد سنگین ترین حمله موشکی برای قتل عام مجاهدین در لیبرتی

شکوه میلیشیا از آذر ۵۸تا آذر ۹۸