خامنه‌ای برای بار چندم، قیام را جمع می‌کنم! ـ قضاوت با شما

خامنه‌‌ای قیام سراسری و شکوهمند مردم ایران را شرارت خواند و تهدید به جمع کردن قیام کرد.

خامنه‌ای ۲۸آبان: این بساط شرارت جمع خواهد شد بدون شک 

پیشتر هم مهره‌‌های رژیم پایان قیام را اعلام کرده بودند.
 
پاسدار سلامی فرمانده کل سپاه – ۷ آبان ۱۴۰۱ : امروز روز پایان اغتشاشات است!!!

آخوند خاتمی امام جمعه خامنه‌ای در تهران – ۲۹ مهر : وزیر محترم کشور اعلام کردند که اغتشاشات به پایان رسیده!

اما بعد از سخنان خامنه‌ای قیام در ده‌‌ها شهر ادامه داشت و جواب محکمی به خامنه‌ای بود.

خامنه‌ای در همین سخنرانی‌اش پرده‌ از بن‌بست در نظامش برداشت که نشان بحرانی بودن اوضاع اوست.

خامنه‌ای: دشمن از همه توان دارد استفاده می‌کند برای القا ناامیدی برای القا بن‌بست

اینا حتی به مسئولین هم طمع دارند که امید را از مسئولین بگیرند حالا یک امتدادی هم متاسفانه در داخل دارند من ناچارم این را بگویم

آیا استمرار قیام مردم ایران نشان از پایان بساط ۴دهه شرارت و جنایت فاشیسم دینی بر ایران نیست؟

مطالب مرتبط

اعتراف به ریزش در بدنه رژیم آخوندی ـ قضاوت با شما

آیا خامنه‌ای می‌تواند با گلوله قیام را خاموش کند؟