شصت و نهمین روز قیام سراسری با اعتصاب و تحصن

امروز چهارشنبه دوم آذر شصت و نهمین روز قیام سراسری مردم ایران است و علیرغم سرکوب و کشتار وحشیانه سپاه خامنه ای، مردم قهرمان و دلاور ایران زمین سر باز ایستادن ندارند.

سه‌شنبه اول آذر در شصت و هشتمین روز قیام، بسیاری از دانشگاهها شاهد تحصن و تظاهرات در حمایت از مردم کردستان بود. دانشگاه شریف، دانشگاه کردستان، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه ملی، دانشگاه علامه، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر، بابل، ‌علوم پزشکی تبریز، رازی کرمانشاه از این شمار هستند. دانشجویان از جمله شعار می‌دادند «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور» و «دانشجو معلم کارگر، اتحاد اتحاد».

در پاسخ به لشگرکشی مفتضح خامنه‌ای برعلیه مردم تهران و کردستان و اندیمشک، شب گذشته جوانان شورشگر در بسیاری از شهرهای میهن از جمله همایونشهر، ساری، قوچان، یزدانشهر،زاهدان، سبزوار مراکز سرکوب رژیم را به آتش کشیدند.

 

اصفهان -۲ آذر ۱۴۰۱ نوشتن شعار :«مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور» توسط

جوانان شورشی اصفهان

 

 

مشهد -۲ آذر ۱۴۰۱ خاکسپاری شهید قهرمان جواد اسعد زاده  ۳۶ساله
حین شعارنویسی در بلوار پیروزی مشهد توسط مأموران خامنه‌ای
بازداشت شده و به زندان وکیل‌آباد منتقل می‌شود.
او را تا صبح کتک می‌زنند و او صبح ۲۹ آبان در بیمارستان قلب جواد الائمه به شهادت می‌رسد.

 

 

 

سرپل ذهاب - مراسم خاکسپاری  شهید قیام کوروش پاژخ ـ ۲آذر۱۴۰۱

 

 

مراسم خاکسپاری حسین زرین جو در خرم آباد ـ۲اذر۱۴۰۱

 

 

دهدشت ـ۲آ‌ذر۱۴۰۱

در شصت و نهمین روز قیام سراسری مردم ایران ،جوانان شورشی و دلیر دهدشت در خروش شبانه خود با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای جلاد درگیر شدند

 

 

راسک ـ بستن جاده‌ها ـ ۲ آذر ۱۴۰۱ بستن جاده‌ها توسط مردم و جوانان انقلابی و دلیر با شعار امسال

سال خونه ،خامنه‌ای سرنگونه!

تهران ـ بازار بزرگ ـ ۲ آذر ۱۴۰۱ مردم و جوانان قیام‌آفرین در شصت و نهمین روز قیام سراسری

با شعار «مرگ بر دیکتاتور» به تظاهرات پرداختند.

شب گذشته مردم در دزفول علیه دیکتاتوری آخوندی تظاهرات کردند. مزدوران رژیم به مردم حمله کردند.

اما با مقاومت جوانان روبرو شدند و درگیری سنگین رخ داد.

اشنویه ـ ۲ آذر ۱۴۰۱ اعتصاب سراسری مغازه‌‌داران شهر در شصت و نهمین روز قیام سراسری مردم ایران

اندیشه شهریار ـ ۱ آذر ۱۴۰۱ تظاهرات شبانه مردم و جوانان با شعار آزادی آزادی آزادی 

روانسر ـ بامداد ۲ آذر ۱۴۰۱ شلیک مستقیم مزدوران سرکوبگر به معترضین و تظاهرکنندگان

آتش زدن بنر بزرگ حکومتی در کرمانشاه ـ ۱آذر۱۴۰۱

جوانان قیام بنر بزرگ حکومتی در کرمانشاه را به آتش کشیدند.

یک حوزة‌ جهل و جنایت در مشهد آتش زده شد

جوانان شورشی مشهد شب گذشته در یک عملیات طراحی شده  برای همبستگی با قیام مردم در کردستان،‌

با کوکتل مولوتف به یک حوزة‌ جهل و جنایت آخوندی در مشهد حمله کردند و آن را به‌آتش کشیدند.

مشهد؛ حمله با بمب‌های دست‌ساز به یگان موتوری بسیج

جوانان شورشی شب گذشته در جریان تظاهرات و درگیری با مزدوران خامنه‌ای، با بمب‌های دست‌ساز

به یگان موتوری بسیج حمله کردند و آنها را فراری دادند.

زاهدان،‌ حمله با کوکتل به‌پایگاه سپاه در همبستگی با کردستان

جوانان شورشی زاهدان شب گذشته در همبستگی با کردستان، با رگباری از کوکتل

به‌پایگاه سپاه در زاهدان حمله کردند و آن را به‌آتش کشیدند.

فیلم هایی که از اعتراضات و قیام روز گذشته به دستمان رسیده است:

حمله وحوش خامنه ای به دانشجویان دانشگاه شریف تهران ـ ۱آذر۱۴۰۱

مطالب مرتبط

اعتصاب بازاریان، کارگران پتروشیمی و رانندگان حمل و نقل

سخنگوی مجاهدین با درود به شهیدان و مجروحان در اندیمشک