اسامی ۲۳تن دیگر از شهیدان قیام سراسری ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۵۱۲تن از ۶۴۰ شهید قیام را اعلام کرد.

اسامی شماری دیگر از شهیدان قیام

۱. جمال اعظمی جوانرود شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۲. جوهر میرکی جوانرود شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۳. تحسین میری جوانرود شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۴. مسعود تیموری جوانرود شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۵. اسماعیل گلعنبر جوانرود شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۶. حیدر محالی پیرانشهر شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۷. کاروان قادر شوکری (شکری) پیرانشهر شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۸. طاهر عزیزی پیرانشهر شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۹. جلال قربانی پیرانشهر شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۱۰. لقمان (میلاد) کاکایی جوانرود شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۱۱. سروش سیدی جوانرود شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۱۲. ستار رحیمی مریوان شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۱۳. سلیمان شکری بوکا ن شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۱۴. محسن نیازی دهگلان شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۱۵. رضا شرفی سی سخت شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۱۶. مهران توانا فومن شهادت ۲۸ آبان۱۴۰۱

۱۷. عمران ابرکار راسک شهادت ۲۸ آبان۱۴۰۱

۱۸. منصور قربانی اصفهان شهادت ۲۷ مهر۱۴۰۱

۱۹. فرهاد خسروی کرمانشاه شهادت ۲۵ آبان۱۴۰۱

۲۰. امیرحسین دلیری لاهیجان شهادت ۲۵ آبان۱۴۰۱

۲۱. رشید رشیدی شوشتر شهادت ۲۵ آبان۱۴۰۱

۲۲. وحید خانی اصفهان شهادت ۲۴ آبان۱۴۰۱

۲۳. علی اکبر جعفری تهران  ـ اوین شهادت ۲۳ مهر۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

اسامی ۱۳تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

انتشار اسامی ۱۸ تن دیگر از شهیدان قیام