اعتراف به ریزش در بدنه رژیم آخوندی ـ قضاوت با شما

پاسدار سلامی – ۲۶ آبان ۱۴۰۱ :

 جوانان‌مان آنهایی که فریب خورده هستند برخواهند گشت ما دوست داریم آنان برگردند لباس جهاد بپوشند و در مقابل مستکبران بایستند نه اینکه پیاده نظام دشمن شوند 

پاسدار سلامی – ۲۵ آبان ۱۴۰۱ :

در خطوط مقدم بخش فریب خورده کوچکی از جامعه ماست با این قلیل افرادی که در خیابان هستند ما همانند نجات غریق عمل می‌کنیم!! حتما آنها را نجات می‌دهیم آنها پاره‌های تن ما هستند بر می‌گردانیم 

منظور سلامی از «پاره‌‌های تن» و کسانی که «لباس جهاد» داشتند، همان نیروهای جدا شده رژیم است.

ریزش در نیروهای رژیم به‌قدری زیاد شده که بخشی از آنها در مقابل این رژیم به قیام پیوستند.

آنها نمی‌خواهند که سرنوشت خودشان را با سرنوشت این حاکمیت رو به سقوط گره بزنند.

فرجی سرکرده سپاه جوادالائمه در صحبتی محرمانه گفته بود ۳۶ درصد دستگیرشدگان از خودی‌‌ها هستند.

آیا با این التماس ـ درخواست‌های سلامی، خامنه‌ای می‌تواند به تعادل قبل برگردد؟

مطالب مرتبط

منفوریت آخوندها از زبان خودشان ـ قضاوت با شما

برگزاری ”جلسات توجیهی و تنویری“ برای جلوگیری از ریزش نیروهای سپاه خامنه‌ای (اطلاعیه شماره ۱۰)