مقاله قاضی تد پو در واشینگتن تایمز ـ مردم ایران اکنون برای آزادی می‌جنگند

قاضی تدپو، نماینده سابق کنگره آمریکا در مقاله‌ای در واشینگتن تایمز

از زمان استقرار حاکمیت مذهبی، زنان بیشترین ستم را متحمل شده‌اند. این‌که زنان اکنون این جنبش را رهبری می‌کنند طبیعی است. زنان هم‌چنین نقش برجسته‌ای در فعالیت‌های دموکراسی خواهانه ایفا کرده‌اند، به‌طوری که یک زن به نام مریم رجوی، توسط شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان رئیس‌جمهور دوره انتقال در ایران انتخاب شده است. مردم ایران اکنون برای آزادی می‌جنگند.

 

مطالب مرتبط

گزیده‌یی از بازتابهای بین‌المللی قیام مردم ایران

گزیده‌ای از حمایتهای بین‌المللی از قیام ایران