تظاهرات و کنفرانس در شهر سالوتزو ایتالیا در حمایت از قیام مردم ایران

شهرداری شهر سالوتزو در ایتالیا با همکاری شورای برابری، یک تظاهرات و راهپیمایی و متعاقب آن کنفرانسی را در تئاتر این شهر در همبستگی با زنان بپاخاسته و حمایت از قیام سراسری مردم ایران برگزار کرد.

در شروع این برنامه در میدان شهر، ماورو کالدرونی شهردار سالوتزو، گفت: امروز ما شاهد شجاعت دختران و پسران جوانی هستیم که برای آزادی قیام کرده‌اند... متأسفانه جوانانی نیز در این راه جان خود را از دست می‌دهند. ولی ما در کنار آنها هستیم و برایشان آرزوی پیروزی می‌کنیم».

دکتر خسرو نیکزات از انجمن پزشکان در سخنانش گفت امروز مردم ایران در پی سرنگونی کامل رژیم دیکتاتوری و برقراری آزادی و دموکراسی هستند. امروز جامعهٔ بین‌المللی باید دفاع مشروع مردم ایران در برابر دیکتاتوری را به‌رسمیت بشناسد».

در قسمت بعدی برنامه کنفرانسی در تئاتر شهر برگزار شد.

در این کنفرانس آتیلا گولینو مشاور شهردار در امور فرهنگی و برابری حقوق طی سخنانی گفت: ما امروز در این مراسم حمایت و همبستگی خودمان را با زنان و مردم ایران که برای آزادی کشورشان قیام کرده‌اند اعلام می‌کنیم... اعتراضات کنونی در ایران حاصل سال‌ها مبارزه و مقاومتی است که امروز به‌بار نشسته است. امروز زنان جوان و شجاع را در خیابان‌ها می‌بینیم که برای احقاق حقوقشان به‌پا خاسته‌اند. ما غربی‌ها باید... مردم ایران و مسائل آنان را دنبال کنیم و در کنار آنها بایستیم».

پا ئولو آلمانو شهردار پیشین و معاون انجمن ملی پارتیزانهای ایتالیا در شهر سالوتزو، گفت: انجمن ملی پارتیزانهای ایتالیا در شهر سالوتزو از مردم ایران که برای رهایی کشورشان از دیکتاتوری به‌پا خاسته‌اند حمایت می‌کند. مبارزه و مقاومت شما در برابر این رژیم قابل تحسین است و جا دارد از آن آموزش گرفته شود. ما در اتحاد با شما حتماً پیروز می‌شویم. امروز شما به‌دنیا ثابت کرده‌اید که با ایستادگی، می‌توان ظلم را شکست داد و تغییر ایجاد کرد».

سخنران دیگر این کنفرانس فریده بزرگزاد از انجمن پزشکان و داروسازان در سخنانش، گفت: قیام جوانان ایران به‌طور گسترده‌یی در ۳۱استان ادامه داردنقش زنان در این قیام سراسری پدیده‌یی خلق‌الساعه نیست، بلکه کانون مبارزه علیه رژیم زن‌ستیز در ۴۳سال گذشته بوده است که طی آن دهها هزار زن زندانی، شکنجه و اعدام شدند. بیشتر آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیروی اصلی مقاومت امروز بودند. به‌همین دلیل زنان ایرانی به‌نیروی محرکهٔ واقعی برای تغییر در ایران تبدیل شده‌اند.

فریده بزرگزاد، اضافه کرد: موضع شورای ملی مقاومت ایران که ۵۶درصد اعضای آن‌را زنان تشکیل می‌دهند، ۳۵سال پیش در مورد مسئلهٔ زنان و برابری کامل حقوق برای آنها در همهٔ اشکال آن فراهم و اعلام شده است. نه تنها آزادی پوشش، بلکه مشارکت برابر (زنان) در رهبری سیاسی و اقتصادی کشور. خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت که بنیادگرایی مذهبی را به‌چالش می‌کشد، بارها تأکید کرده‌اند که در آینده ایران‌ِ دمکراتیک، تمامی قوانین زن‌ستیز حذف خواهد شد». .

دکتر یوسف لسانی از انجمن ایران آزاد و دمکراتیک نیز در سخنرانی خود در این کنفرانس، گفت: قیام سراسری و گستردهٔ جوانان ایران سرنگونی کامل دیکتاتوری مذهبی را نشانه می‌رود و وارد روند یک انقلاب تا برقراری آزادی و دموکراسی شده است تا سرانجام به‌حاکمیت قانون، برابری و عدالت، رفاه و صلح در جامعهٔ جهانی برسد. یک جمهوری دمکراتیک، مبتنی بر جدایی دولت و دین و انتخابات آزاد؛ همان اهدافی که مقاومت ایران برای آن با پرداخت بهایی سنگین، به‌مدت بیش از ۴دهه با فاشیسم دینی مبارزه کرده است. دولت‌های غربی باید به‌سیاست مماشات خود با پدرخواندهٴ تروریسم خاتمه بدهند و در کنار مردم ایران بایستند. زمان آن رسیده که جامعهٔ بین‌المللی و دولتهای دمکراتیک، (حق) دفاع مشروع مردم و مقاومت سازمان‌یافتهٔ آن‌را به‌رسمیت بشناسند تا راه برای رسیدن به‌آزادی مردم ایران هموار شود.

 

مطالب مرتبط

تظاهرات یاران شورشگر درکلن در حمایت از قیام سراسری ایران

تجمع و تظاهرات در شهرهای کشور در حمایت از مردم مهاباد در شصت و ششمین شب قیام