تظاهرات یاران شورشگر درکلن در حمایت از قیام سراسری ایران

بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام 

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

خامنه ای خامنه ای ننگ به نیرنگ خون جوانان وطن می چکد از چنگ تو 

مرگ بر خامنه ای مرگ بر اصل ولایت فقیه

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

ایرانی می میرد، ذلت نمی پذیرد

 

مطالب مرتبط

واشنگتن ـ نمایشگاه و تظاهرات یاران شورشگر مقابل کنگره آمریکا در حمایت از قیام سراسری

رویترز ـ همبستگی تظاهر کنندگان ایرانی در مقابل کاخ‌سفید با اعتراضات در داخل ایران