نمایشگاه و تظاهرات یاران شورشگر در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا در حمایت از قیام سراسری

واشنگتن ـ مقابل کنگره آمریکا ـ نمایشگاه و تظاهرات یاران شورشگر در حمایت از قیام سراسری مردم ایران و بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام

ویکی هارتزلر عضو کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا:

امروز یک تظاهرات قدرتمند در محوطه کنگره به نمایش گذاشته شد. اسامی و تصاویر شهروندان ایرانی که در جنبش آزادی در ایران جان باختند. ما هرگز نباید به آزادیهای خود کم بها بدهیم و باید در کنار کسانی باشیم که در سرتاسر جهان مشتاق آزادی هستند.

 

مطالب مرتبط

علت گستردگی فعالیت‌های بین‌المللی مقاومت ایران چیست؟  ـ ایران بپا می‌خیزد

تظاهرات یاران شورشگر در اسلو -حمایت از قیام سراسری مردم ایران و بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام