هنگامه خشم ـ کاری از دانشجویان دانشگاه هنر و معماری تهران

هنگامه خشم است

هنگامه‌ای خشم است خشم خشم خشم

بیدار بیدار است دو چشم چشم چشم

هنگامه‌ای خشم است خشم خشم خشم

گریه‌ها رها کنید خشم خشم خشم

هم رزم من بکش تیغ بر ستم

موج باش وقت خشم است نه وقت غم

آزاده باش حتی به وقت مرگ

مرگ بهتر است از زندگی به ننگ

مطالب مرتبط

ترانه کیان بیاد شهید نوباوه قیام ایران کیان پیرفلک

وقت عزا نیست

لطفا به اشتراک بگذارید: