ترانه کیان بیاد شهید نوباوه قیام ایران کیان پیرفلک

بنام خداوند رنگین کمان

بنام تن خون‌چکان کیان

که پیچیده تو باغچه عطر و بوش

که گوله زدند به تن آرزوش

همون که یه ایران شده عاشقش

خودش رفته مونده فقط قایقش

همون غنچه سرخ که چیدنش

خدا گریه کرد و اومد دیدنش

بنام خداوند آتشفشان

بنام شهیدان به‌نام قیام

بنام غزلهای معصومیت

من و آتش و لحظه انتقام

 

مطالب مرتبط

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت

برای مونا نقیب شهید هشت ساله قیام بلوچستان ـ ایران بپا می‌خیزد

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: