مسعود رجوی: خامنه‌ای امروز تهران را با به صحنه آوردن ۴۰هزار پاسدار و بسیجی و ۱۰هزار وحوش انتظامی در چنگ نگهداشت. اما فردا چه می‌کند؟!

 مسعود رجوی ـ ۲۶آبان ۱۴۰۱

خامنه‌ای امروز تهران را با به صحنه آوردن ۴۰هزار پاسدار و بسیجی و ۱۰هزار وحوش انتظامی در چنگ نگهداشت. اما فردا چه می‌کند؟!


شورشی‌ترین شهر جهان تب‌دار و ملتهب است


از ایذه و بوکان تا سمیرم و بهشهر و کامیاران و شیراز و تبریز و سراسری ایران


گیرم که میزنی، گیرم که می‌کشی، با رویش ناگزیر جوانه و جوشش خون کودک معصوم ۱۰ساله چه می‌کنی؟

 پیام مسعود رجوی ـ ۲۶آبان۱۴۰۱ 

مطالب مرتبط

خانم مریم رجوی: خامنه‌ای با کشتار بی‌رحمانه در ایذه مرتکب جنایت دیگری علیه بشریت شد

رمز پیشروی قیام