قیام سراسری مردم ایران پس از دو ماه ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم تا ششم )

میهمانان برنامه: مهدی سامع و محمدعلی توحیدی

سؤال:

شما اشاره کردید که خامنه‌ای، رئیسی را سرکار آورد که رژیمش را یکدست کند، برای مقابله با همین قیامی که ما شاهد آن هستیم و ظاهراً خامنه‌ای قبل از همه پیش‌بینی چنین موضوعی را می‌کرده.

قیامی که تا الآن شکل گرفته و جلو رفته، بر روی رژیمی که تلاش کرده بود در مقابل آن صف ببندد، چه تاثیراتی تا همین نقطه داشته؟ و چه پیامدهایی برای رژیم داشته؟

محمدعلی توحیدی:

آقای سامع در بحث قبلی‌شان به این موضوع اشاره کردند، آنجا که در مقابل غافلگیر نشدن مقاومت و این‌که در بیانیه شورا در زمانیکه رئیسی روی کار آمد هدف رژیم این بود که قیامی اتفاق نیفتد ولی این رویا به کابوس تبدیل شد... 

قسمت پنجم

قسمت ششم

 

مطالب مرتبط

قیام سراسری مردم ایران پس از دوماه ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

شصتمین روز قیام سراسری - تظاهرات جوانان دلیر با شعار آبان ماه خونه، سیدعلی سرنگونه

سخنرانی خانم مریم رجوی به‌مناسبت سالگرد قیام آبان۹۸ و گرامیداشت شهیدان قیام سراسری مردم ایران

 

لطفا به اشتراک بگذارید: