قیام سراسری مردم ایران پس از دوماه ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

 قیام سراسری مردم ایران دومین ماه خودش را به اتمام میرساند و وارد سومین ماه قیام میشویم.

در دوماه گذشته قیام مردم ایران فرازهای مختلفی داشته و در ورای همه گمانه‌زنیهای مربوط به اینکه آیا این قیام ادامه خواهد یافت یا نه ؟ در جریان عمل استمرار خودش را نشان داد و اثبات کرد که این قیام سر باز ایستادن ندارد.

در برنامه این هفته میخواهیم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این دوماه گذشت و ببینیم مختصات قیام مردم ایران در شرایط کنونی چیست؟ و اینکه این قیام تا همین نقطه، چه تاثیراتی در پهنه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی داشته و اکنون در چه تعادلی با رژیم آخوندی قرار داریم؟

و اینکه از این به بعد روند قیام را چطور باید ارزیابی کرد؟

میهمانان برنامه: مهدی سامع و محمدعلی توحیدی

قسمت دوم

قسمت سوم

 

مطالب مرتبط

قیام سراسری مردم ایران پس از دو ماه ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم تا ششم )

شصتمین روز قیام سراسری - تظاهرات جوانان دلیر با شعار آبان ماه خونه، سیدعلی سرنگونه

لطفا به اشتراک بگذارید: