برای مونا نقیب شهید هشت ساله قیام بلوچستان ـ ایران بپا می‌خیزد

نگاهت زلالی آب و روشنایی روز را در هم آمیخته بود

و این گونه است که وجدان هیچ انسانی یارای پذیرش در خون خفتنت را ندارد

برای مونا نقیب فرزند مراد کودک هشت ساله بلوچ در شهر آسپیچ از توابع سراوان که با تیر مستقیم پاسداران خامنه‌ای به شهادت رسید

در جمعه‌ای که نامش خونین شده به تقویم 

و جان پاک با خون خطی نموده ترسیم

مطالب مرتبط

ترانه بلوچی جنگه جنگه

زاهدان؛ فریاد ایران برای جگر گوشه‌اش

لطفا به اشتراک بگذارید: