قیام سراسری مردم ایران بعد از دو ماه ـ ارتباط مستقیم (قسمت اول تا چهارم)

 سلام بر شما هموطنان عزیز در هر جایی که هستید به‌ویژه به شما جوانان و مردم قیام‌آفرین در میهن اسیر.

به هموطنان دلیرمان در بلوچستان و کردستان و به جوانان شجاع و بی‌باک در سرتاسر ایران.

قیام سراسری مردم ایران در آستانه عبور از دو ماه استمرار بی‌وقفه است. همین امروز مردم و جوانان مریوان بپاخاستند و با مزدوران رژیم به جنگ و نبرد بر خواستند.

قبل از آن باز هم خیزش دانشگاهها در روز شنبه را داشتیم و روز پنجشنبه هم شاهد قیام جوانان کرج در چهلم شهید قیام حدیث نجفی بودیم که با حضور دلیران‌شان در برابر مزدوران رژیم به‌رغم همه اقدامات سرکوبگرانه به‌ویژه به صحنه آمدن خامنه‌ای پاسخ آتشینی به ولی‌فقیه ارتجاع دادند.

در آستانه دومین ماه قیام می‌خواهیم ببینیم مختصات این قیام در حال حاضر چیست؟

چه مسیری را می‌رود؟ با چه موانعی روبه‌روست؟ و چطور باید آنرا در جهت درست هدایت کرد؟

نقش دانشجویان در این قیام چیست؟

از طرف دیگر بررسی کنیم که واکنش‌های این رژیم به این قیام چه بوده و بازتاب آن در درون خود رژیم به چه صورت است؟

و در زمینه بین‌المللی تعادل‌قوا به چه صورت است؟

میهمانان برنامه: فروغ معزی و محسن نادی شبستری

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

 

مطالب مرتبط

پنجاه و دومین روز قیام سراسری - اعتصاب در دانشگاه‌ها و خیزش مردم مریوان، و خروش جوانان نازی آباد - توئیت خانم مریم رجوی

پنجاه و دومین روز قیام سراسری - تظاهرات و درگیری در مریوان با نیروهای سرکوبگر