قیام سراسری مردم ایران ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

میهمان برنامه: ناصر خادمی    

در این قیام روحیه جنگنده و شعارهای بی‌پروای دانشجویان در محیط‌های بسته و قابل کنترل و شناسایی دانشگاهها بسیار قابل توجه بود.

از طرف دیگر خیزش دانشجویان و مقابله با عناصر و مقامات حکومتی امثال سخنگوی دولت رئیسی پاسخ دندان‌شکن آنها به تلاشهای مذبوحانه رژیم آخوندی بود

ورود دانش‌آموزان به صحنه اعتراضات با رادیکال‌ترین روحیه و شعارها از دیگر ویژگی‌های این قیام است.

ساعت وصل ـ دانشجویان و دانش آموزان این میهن اراده کرده‌اند رژیم را سرنگون کنند ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ جنگندگی و شجاعت دانشجویان رژیم را به ستوه آورده است ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ این حکومت نفس‌های آخر خود را می‌کشد ـ قسمت چهارم

تماس هموطنان از داخل کشور

مطالب مرتبط

قیام سراسری مردم ایران ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

«بازگشت‌ناپذیری» کیفیت ویژهٔ قیام ۱۴۰۱

لطفا به اشتراک بگذارید: