قیام سراسری مردم ایران ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

میهمان برنامه: مجید حنیف نژاد   

جنگندگی و شجاعت قیام‌آفرینان که با دست خالی در برابر مزدوران تا دندان مسلح رژیم می‌ایستند و آنها را فراری می‌دهند، اعجاب و ستایش جهانی را برانگیخته است و این خود نتیجه و محصول بی‌شکاف بودن آنها در هدف و آرمان سر نگونی است.

پابه‌پای گسترش قیام و رادیکال‌تر شدن شعارها، شیوه‌های نبرد نیز مداوماً تکامل و ارتقا پیدا کرده است، قیام‌کنندگان از سنگ و از آتش زدن بنرهای تبلیغاتی و مظاهر رژیم شروع کردند و امروز کوکتل مولوتف می‌رود که جای سنگ را بگیرد؛ هم‌چنان که آتش زدن اماکن رژیم، به‌خصوص مراکز و نهادهای سرکوب و نیز گوشمالی دادن و مجازات عوامل سرکوبگر، به‌امری روزمره تبدیل شده است.

متقابلاً رژیم تمام نیروی سرکوبگر خود، از نیروی انتظامی، سپاه و وزارت اطلاعات و غیره را برای مهار قیام به‌کار گرفته است. اسنادی هم که توسط کمیسیون و امنیت شورای ملی مقاومت، افشا شده، بیانگر همین امر است، اما نتوانسته آن را متوقف یا حتی کند کند و این خود بیانگر «استمرار» و «مهار ناپذیری» قیام است.

ساعت وصل ـ جوانان و زنان این میهن اراده کرده‌اند رژیم را سرنگون کنند ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ جنگندگی و شجاعت قیام کنندگان رژیم را به ستوه آورده است ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ رژیم نفس‌های آخر خود را می‌کشد ـ قسمت چهارم

تماس هموطنان از داخل کشور

مطالب مرتبط

قیام سراسری مردم ایران ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

قیام؛ بالاترین فراز