عناوین خبرهای ایران و جهان ـ دوشنبه

اطلاعیه شماره ۵کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت همراه با سند دو نمونه از گزارشهای نوبه‌ای امنیتی به سرکردهٔ سپاه حفاظت تهران بزرگ به امضای پاسدار سرهنگ کاظم رضایی.

هشدار وحشت‌آلود استاندار رژیم در مازندران برخی مدیران نشستند که آینده چه اتفاقی می‌افتد همه اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا گوش‌ها را باز کنند اگر اتفاقی بیفتد بداند دشمن اول از همه با او کار دارد و تصور نکند با او کاری ندارد بلکه قبل از همه او را بالای دار می‌فرستند.

بیانیهٔ ۱۱ تن از نخست وزیران و وزیران پیشین کشورهای اروپایی- حمایت از قیام سراسری مردم ایران، محکومیت سرکوب وحشیانه جوانان قیام‌آفرین

یک حملهٔ سایبری دیگر سپاه و اطلاعات آخوندی به‌سایت فارسی مجاهد در ساعت ۰۰: ۲۲ یکشنبه اول آبان

این صد و بیست و دومین حمله به سایت مجاهد از آغاز سال۱۴۰۱ تاکنون است که در مواجهه با دیواره آتش سایت ناکام ماند.

 

مطالب مرتبط

عناوین خبرهای ایران و جهان ـ شنبه

سی و هشتمین روز قیام سراسری