قیام سراسری مردم ایران ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

میهمان برنامه: رضا مرادی

نگاهی اجمالی به پیشینه‌ٔ مبارزات انقلابی به ما می‌آموزاند که خلق و رشیدترین فرزندانش برای به دست آوردن آزادی، کم فدا نکرده‌اند اما در بزنگاه میوه‌چینان، فرصت‌طلبان و پارازیت‌های شاه و شیخ سر رسیده و دست‌آوردهای جنبش را به نفع خود مصادره کرده و سرنوشت بدتری را برای مردم رقم زده‌اند.

سیاه‌ترین و در عین‌حال ذیقیمت‌ترین تجربه به یغما بردن انقلاب ـ در زد و بند با طرف‌حساب‌های خارجی ـ در عصر خودمان و با به قدرت رسیدن خمینی اتفاق افتاده است.

بدون حضور یک آلترناتیو دمکراتیک، ذیصلاح و امتحان پس‌داده و مسلح به دیپلماسی انقلابی، مدار بین ارتجاع، استبداد و استعمار و میوه‌چینان و فرصت‌طلبان حرفه‌یی بسته خواهد شد و عالی‌ترین مصالح ملی و میهنی ما بازیچهٔ دستان قدرت‌پرستان قرار خواهد گرفت.

ساعت وصل ـ این سیمای انقلاب دمکراتیک مردم ایران است ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ شب‌های بیدار، سرشار از خشم و خروش و همدلی و هم‌نفسی است ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ قیام سراسری ناقوس مرگ ظالمان را به صدا درآورده است ـ قسمت چهارم

تماس هموطنان از داخل کشور

مطالب مرتبط

قیام سراسری مردم ایران ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

ایران‌زمین؛ جوشش پایداری، فوران روشنگری