روز جهانی علیه مجازات اعدام؛ فریاد دادخواهی علیه حاکمیت اعدام

«نه به اعدام»، گذار مرز پر گهر به‌سوی آزادی

مبانی قدرت سیاسی و چگونگی استفاده از آن، فصل‌الخطاب بین دموکراسی و دیکتاتوری است. دستاربندان بازآمده از اعصار جهالت و مادون تمدن، ۴۰سال است که مبانی قدرت سیاسی را با حاکمیت مرگ و ابزار زندان، اعدام و ترور برقرار نگه‌داشته‌اند. چنین اسلوب حکومت‌مداری، طلسم شیشهٔ عمر این آپارتاید مذهبی ـ جنسیتی است. از این‌رو «روز جهانی علیه مجازات اعدام» برای مردم ایران روزی بزرگ و سرنوشت‌ساز و مرادف با «نه به حاکمیت اعدام» است. همبستگی و اتحاد ایرانیان حول «نه به حاکمیت اعدام»، بزرگ‌ترین اقتدار ملی و میهنی برای نگاهبانی و دفاع از منشور حقوق‌بشر و گذار تاریخی به‌سوی آزادی و تمدن حقیقی در مرز پرگهر است.

چرا «نه به اعدام»؟

علاوه بر آگاهی عمومی بشری نسبت به «منشور حقوق‌بشر» و مبارزات جهانی علیه این مجازات بدوی و وحشیانه، آنچه به ایران کنونی برمی‌گردد، پاسخ نخست این است که «نه به اعدام» یعنی نه به حاکمیت ولایت‌ فقیه، نه به جمهوری اسلامی آخوندی.

واقعیت این است که نفی اعدام، مرادف با نفی این رژیم است. به همین دلیل هم دستگاه قضایی آخوندها که کاری جز تثبیت اقتدار سیاسی و مذهبی ولایت‌ فقیه ندارد، همواره در ۴۰سال گذشته تلاش کرده است صحنهٔ اعدام را به خیابان‌ها و میدانهای شهر و انظار عمومی بیاورد. بنابراین هدف فقط نوعی مجازات هم نیست، بلکه ترویج رعب و وحشت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در سراسر کشور است.

بنابراین در فعالیت‌ها و مبارزات «نه به اعدام»، علاوه بر وجه حقوق‌بشری آن برای ایجاد جهانی متمدن‌تر، به ایران کنونی که می‌رسیم، به‌طور مستقیم راه به نفی تمامیت حکومتی می‌برد که «اعدام» از مهمترین سلاحها و ابزارهای سرکوب و جنایت برای تثبیت اقتدار حاکمیت محسوب می‌شود.

مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، در این رابطه می‌گوید: «حیات و حاکمیت این رژیم در گروی اعدام‌هاست زیرا اگر اعدام‌ نباشد، دیگر چه چیزی جلودار انفجار خشم عمومی و اجتماعات جوشان توده‌های مردم است؟
اگر اعدامها نباشد آخوندها با چه اهرمی می‌توانند تمام آزادی‌های مردم را سلب کنند و سرکوب و ارعاب و محدودیت را تا خصوصی‌ترین زوایای زندگی مردم گسترش دهند؟ اگر اعدا‌م‌ها نباشد آخوندها چگونه می‌توانند هر روز قیمتها را چندبرابر کنند و هر روز درآمد و ثروت مردم را برای جنگ در منطقه یا غارت و زندگی فوق‌اشرافی خود به‌باد بدهند»؟(مریم رجوی ۲۸خرداد ۹۷)

 

مطالب مرتبط

دربحبوبه قیام خامنه‌ای و رئیسی جلاد به حربه اعدام متوسل می شوند

دستگیری خانواده‌ها و هواداران مجاهدین و زندانیان سیاسی سابق