نماینده اوکراین - ما در مورد استفاده از پهپادهای ایران علیه اوکراین نگران هستیم

نماینده اوکراین در کمیته اول مجمع عمومی ملل‌متحد مربوط به خلع‌سلاح گفت: تا به امروز، بخش‌های وسیعی از خاک اوکراین به مین‌ها، از جمله مینهای ضد نفر و سایر مهمات انفجاری آلوده شده است.

ما به‌ویژه در مورد استفاده از پهپادهای رژیم ایران علیه مردم و زیرساختهای غیرنظامی اوکراین نگران هستیم.

 

مطالب مرتبط

اوکراین اعلام کرد پهپاد ساخت ایران را دست نخورده فرود آورد و ضبط کرد

اوکراین ۹پهپاد شاهد-۱۳۶ ساخت ایران را شب گذشته سرنگون کرد

لطفا به اشتراک بگذارید: