انکار وقیحانه قتل مهسا امینی توسط مهره‌های رژیم

انکار وقیحانه قتل مهسا امینی توسط رئیسی جلاد: گروهی از مجلس، موضوع مهسا امینی را بررسی کردند؛ ضرب‌وشتمی نبوده؛ عوارض جسمی خود خانم باعث فوت شده این خانم قبلاً دو بار جراحی شده اسناد پزشکی او هم موجود است.

انکار قتل وحشیانه مهسا امینی توسط سرکرده نیروی انتظامی خامنه‌ای ـ پاسدار اشتری: در گفتگو با پدر مهسا امینی در زمان کمای او گفتم تا این لحظه که پیگیری کردم مطمئنم هیچ ضرب و جرحی صورت نگرفته است.

 

مطالب مرتبط

تلاش وزیر کشور برای لاپوشانی قتل مهسا امینی ـ قضاوت با شما

نخست‌وزیر کانادا: این رژیم «تشنه به خون» را باید مجازات کرد