اسامی ۱۱تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

کنعان آقایی کرج شهادت ۳۱ شهریور۱۴۰۱

محمود کشوری کرج شهادت ۲ مهر۱۴۰۱

پویا رجب نیا ۲۴ساله بابل شهادت ۹ مهر۱۴۰۱

محمد زارعی سنقر شهادت ۳۰شهریور۱۴۰۱

سدیس کشانی ۱۴ساله زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

امید شهنوازی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

متین قنبر زهی گرگیج زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

صلاح الدین بلوچ زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

عمران حسن زهی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

محسن گمشادزهی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

موسی ویرا زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

اسامی شماری از شهیدان قیام ـ ۱۰مهر۱۴۰۱

مراسم شب هفت شهید قیام مهسا موگویی در فولاد شهر اصفهان

لطفا به اشتراک بگذارید: