اژه‌ای ـ متأسفانه بعضی‌ها ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند

سردژخیم اژه‌ای رئیس قضاییه جلادان:

متأسفانه مثل دفعات قبل بعضی‌ها ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند

تلویزیون رژیم ـ ۱۲ مهر ۱۴۰۱

اژه‌ای ـ متأسفانه مثل دفعات قبل بعضی‌ها، من نمی‌دانم چرا، خیلی زود فراموش می‌کنند خیلی زود تحلیل‌های سریع می‌دهند خیلی زود قضاوت می‌کنند خیلی زود در بعضی از موضوعاتی که هنوز همه ابعادش روشن نیست موضع می‌گیرند و ناخواسته و یا خدای ناکرده افرادی خواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند.

 

مطالب مرتبط

وحشت از قیام و مجاهدین در جمعه بازارهای خامنه ای

وحشت حکومت آخوندی از قیام و مجاهدین - آخوند احمد خاتمی: ۱۷هزار نفر توسط مجاهدین کشته شدند

لطفا به اشتراک بگذارید: