جولی زیروویکز عضو پارلمان کانادا: ما در کنار کسانی هستیم که در ایران برای حقوق‌بشر می‌جنگند

جولی زیروویکز عضو پارلمان کانادا گفت: ما در کنار کسانی هستیم که در ایران برای حقوق‌بشر می‌جنگند. رژیم ایران باید به‌خاطر اعمالش مورد حسابرسی قرار بگیرد.

مطالب مرتبط

دیوید آلتون نماینده پارلمان انگلستان:‌ غرب باید از شورش مردم ایران حمایت کند

بیانیه ۲۱تن از وزیران پیشین کشورهای عربی در حمایت از قیام سراسری و محکومیت سرکوبگری وحشیانه رژیم آخوندی