آخوند احمد خاتمی: در حوادث اخیر قصه، قصه بهانه است

آخوند احمد خاتمی عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان ارتجاع گفت: هفده‌هزار نفر توسط مجاهدین کشته شدند. در حوادث اخیر قصه، قصه بهانه است. جوانان نباید فریب بازی دشمن را بخورند. جای تأسف است که در این اغتشاشات، جوانهای کمتر از ۱۸سال تا ۲۵سال نیز دیده می‌شوند. این افراد تنها به‌دنبال اغتشاش، آشوب و آسیب زدن به نظام هستند

مطالب مرتبط

آخوند جعفر منتظری: در ابتدای انقلاب شاهد اتفاقات بدتر مجاهدین ‌در خیابانهای تهران بودیم

۴۰سال می‌گویند مرگ بر منافق چرا؟