آخوند جعفر منتظری: در ابتدای انقلاب شاهد اتفاقات بدتر مجاهدین ‌در خیابانهای تهران بودیم

آخوند جعفر منتظری دادستان کل قضاییه جلادان درباره قیام مردم سراسری مردم گفت: در ابتدای انقلاب شاهد اتفاقات بدتر ‌ مجاهدین در خیابانهای تهران بودیم

حوادث اخیر قابل مقایسه با آن اتفاقات نیست

شاخه‌های همان جریان امروز حوادثی را رقم می‌زند نباید توطئه دشمن را کوچک بدانیم

این‌که در جریانهای این روزها، جوانان ۱۶ساله حضور دارند، به‌دلیل فضای مجازی است

مطالب مرتبط

اعتراف تلویزیون حکومتی به حمله مردم به کلانتری ۱۶ زاهدان

۴۰سال می‌گویند مرگ بر منافق چرا؟